Vinteropbevaring

Hos ShipShape A/S tilbyder vi vinteropbevaring af alle typer både, samt mulighed for at lade masten blive på båden hele året. Vi kan tilbyde flere former for service, imens vi har din båd opbevaret, herunder fx bundmaling, polering og almindelig vedligeholdelse. På den måde skal du ikke tænke på andet, end de fantastiske sejloplevelser du skal have med din båd, når foråret kommer.

Vi håndterer alle både op til 62’ fod og med en maksimal vægt på 25 tons. Vi har alle de faciliteter, der kræves for at løfte og flytte store og små både, i form af faste og mobile kraner samt hydraulikvogne. Derudover hjælper vi også med transport og levering af alle bådstørrelser til hele Danmark.

Ring til os i dag og få et godt tilbud på vinteropbevaring af din båd på tlf: 4586 8500 / 4028 6602

Betingelser ved opbevaring

 • I forbindelse med ophalingen bliver alle både trykspulet. (Obligatorisk).
 • Ved udtagning eller isætning af master bruges havnens mastekran.
 • Husk at tømme septiktanke før optagning af båden og luk søventiler.
 • Det er forbudt at binde eller fastgøre presenninger til stativet.
 • Det er forbudt at låse stiger og andet fast udvendigt på stativet.
 • Slibning af bundmaling må kun foretages med egnet og kraftig støvsuger.
 • Eksterne håndværkere må ikke arbejde på værftet uden særlig aftale.  
 • Såfremt fartøjet ikke er klar til ophaling senest den 15. november, forbeholder ShipShape sig muligheden for at beregne ekstra betaling ved vejrlig.
 • Søsætning af fartøjer begynder 1. april og slutter 1. maj, til hvilken dato vinterpladslejen er gældende.
 • Fartøjer der efter 1. april står i vejen for søsætning, vil blive søsat, eller hvis muligt, flyttet for ejers regning og risiko.
 • Fra 1. maj beregnes, foruden søsætning, sommerpladsleje på 45 kr. inkl. Moms pr. m2 pr. påbegyndt måned på åben plads. Prisen er ekskl. leje af stativ.
 • ShipShape påtager sig ikke ansvar for skader, herunder brand, storm, tyveri eller hærværk, som forårsages på fartøjet, grej, master, instrumenter eller rig.
 • Reklamationer må ske inden for 10 dage fra optagning af fartøj.